FSU

FSU

SUPRA SYSTÉM FSU - SPOJENÍ KOMFORTU A EKOLOGIE

 

 

Spotřebiče s technologií FSU jsou další novinkou výzkumu a vývoje spotřebičů SUPRA. Byly vyvinuty s důrazem na zvýšení uživatelského komfortu zákazníka, a také s ohledem na emisní normy pro alternativní topná tělesa na tuhé palivo. Svými novátorskými technologickými vylepšeními přinášejí nové možnosti v používání alternativních krbových systémů. Jejich technická vylepšení vycházejí z ověřených základů technologie APS a posouvají tak možnosti krbů o krok dál. 

Přiměřený nominální výkon FSU komor na úrovni 7 nebo 12 kW s možností regulace je podpořen schopností akumulovat tepelnou energii samotným spotřebičem. Velkou předností je reálné dosahovaná účinnost zařízení téměř 80% při nominálním režimu provozu. Toto řešení je určeno pro ekonomicky a ekologicky založené lidi s touhou po nezávislosti a hospodárnosti. Skutečně nízká spotřeba palivového dřeva zajistí absolutní pohodu a komfort obsluhy spojenou s výraznou ekonomickou návratností investice.

Moderní, trendový design zařízení spojený s prostorovou nenáročností otevírá široké možnosti designových řešení. Samozřejmostí je 100% těsnost produktů a nasávání vzduchu z exteriéru. Nezávislost na elektrické energii staví zařízení FSU do pozice plnohodnotných alternativních zdrojů tepla v domácnosti.

Další výhody:

Akumulační jádro, které je přímo součástí spotřebiče. Speciálně Suprou vyvinutý akumulační materiál zabezpečuje ukládání části vytvořené tepelné energie a její následné prodloužené předávání v době, kdy spotřebič nezískává energii z paliva.  Systém „by-pass“ s krátkým zatápěcím a dlouhým provozním odvodem spalin. Krátký okruh značně usnadňuje roztopení a nahřátí celého systému. Při uzavření „by-pass“ klapky odcházejí horké zplodiny dlouhým okruhem do komína. V této fázi předávají během celé své dráhy tepelnou energii vložce, která ji následně zpracovává. Toto řešení významně optimalizuje využití vytvořené tepelné energie a snižuje tím spotřebu paliva.

 

 

FSU - Fire Supra Unit

SUPRA FSU - Komfort ve službách přírody

Zabezpečení těsnosti

Jde o ovládání množství vzduchu potřebného pro optimální spalování, tedy o kontrolu přívodu vzduchu podporujícího hoření (primární vzduch, sekundární vzduch a vzduch proudící na sklo). Konstrukce FSU zařízení umožňuje úplné ovládání intenzity plamene jako při ovládání plynového hořáku. Hovoříme o řízení plamene. Samozřejmostí je "In AIR" systém pro přívod vzduchu z exteriéru. V této kombinaci jsou FSU spotřebiče vhodné i do staveb s požadavkem těsnosti a nezávislosti.

U netěsných spotřebičů není taková kontrola přívodu vzduchu pro spalování možná. To znamená, že hoření probíhá "živelně". Při tomto typu provozu je obtížné dosahovat požadované parametry spalování a pánem situace se stává oheň.  U spotřebičů FSU je těsnost zajištěna: 

Korpus komory ze svařované oceli (automatické švové svařování) 

Litinové průčelí topného tělesa pro větší pevnost a zajištění lepšího těsnění dvířek s dvoubodovým zámkem. 

 

Vícestupňové spalování:

Takový typ spalování je zárukou maximálního využití paliva v souladu s dodržením nejpřísnějších emisních kritérií. Konstrukce FSU spotřebičů spojuje výhody roštových a bezroštových topenišť v jednom. Roztápění probíhá na roštu, což tento proces výrazně usnadňuje. Bezroštové hoření zase zajistí kvalitnější prohoření dřeva.

 

1) Spalovací vzduch na úrovni roštu 
2) Spalovací vzduch na úrovni spodní části topeniště 
3) Spalování plynů na úrovni přívodu sekundárního vzduchu

   

1) Vzduch pod rošt (otevřený) fouká na uhlíky, zapaluje oheň.
2) První přívod: vzduch ze zadní části topeniště fouká na uhlíky a mísí se s plyny. 
3) Druhý přívod: "dodatečné spalování" zvané sekundární spalování: zapalují se nahromaděné plyny.
4) Vzduch proudící na sklo směrem nahoru: dodatečné spalování.

 

Při roztápění podporuje hoření zejména vzduch proudící pod rošt.

 

Když v zařízení stoupne teplota, vzduch je vháněn pěti trubkami přívodu vzduchu.

 

Procházení minima vzduchu pro zajištění bezpečnosti.

 

Osvědčené a optimalizované technologie:

Spotřebiče FSU v sobě spojují ověřené technologie svých předchůdců s novými poznatky a optimalizují tak proces spalování. Jejich výsledkem jsou:

  • Vysoké sálání
  • Čisté sklo
  • Vysoká výkonnost

Konstrukční aspekty:

  • Spalovací komora určená pro vysoké teploty
  • Nerezový deflektor izolovaný vermikulitem
  • Vnitřek ze žáruvzdorných akumulačních tvárnic
  • By-pass klapka na směrování kouře v dlouhém a krátkém okruhu
  • Trubkový výměník na získávání maximálního množství tepla

 

"BY PASS" SYSTÉM

Systém, který je neocenitelný pro spojení maximálního komfortu s efektivitou. Prostřednictvím něj lze řídit dráhu odtoku spalin při procesu zatápění (krátký okruh) a při následném topení (dlouhý okruh). V první fázi dochází k rychlému nahřátí celého systému (vložky i komína), v druhé pak k maximálnímu využití vytvořené tepelné energie. V dlouhém okruhu mají horké spaliny dostatek času na to, aby svou energii předali zařízení a ne komínu. Minimální průměr kouřovodu je 150 mm při účinné výšce jen 4 metry.

KRÁTKÝ OKRUH: BY-PASS KLAPKA OTEVŘENÁ

 

DLOUHÝ OKRUH: BY-PASS KLAPKA ZAVŘENÁ

Princip inverzního tahu:

Princip:  Kouř se co nejdéle udržuje v krbové vložce. Je tažen směrem dolů a pak opět stoupá poháněn přirozeným tahem kouřovodu. Během této doby tepelný výměník zachycuje teplo a předává ho do místnosti vnitřními výměníky.

Důsledky:  Účinnost vyšší než 80%. Kouř odchází s velmi nízkou teplotou => energie dřeva je odebrána a neodchází do kouřovodu. Při stejné produkci tepla odpovídají tři polena spálená v zařízení z osmdesátých let minulého století jednomu polenu dnes.

 

Přejít na produkt:

     

KRBOVÁ KAMNA       VLOŽKY

  

Používáním tohoto webu souhlasíte s pravidly pro ochranu osobních údajů a používáním cookies. Jak tento web nakládá s údaji a více o cookies naleznete na stráncecookies a podmínky používání.