PLANIKA: Jsou biokrby bezpečné?

Jsou bioethanolové krby bezpečné?

Biokrby jsou alternativou ke krbům na dřevo a plynovým krbům. Proto je zde možnost mít krb bez standardní instalace komína a kouřovodu. Je to řešení pro všechny, kteří chtějí mít krb například. v paneláku.

U bioethanolových krbů rozlišujeme mezi manuálními a automatickými zařízeními. Manuální biokrby jsou neslávně známé. Ve skutečnosti jde o jednoduchou, ale nebezpečnou konstrukci. Některé manuální krby se mylně nazývají automatickými, ale ve skutečnosti se od nich velmi liší. Nedostatky v jejich konstrukci byly naštěstí rozpoznány a inženýři našli dokonalé řešení – automatické bioethanolové krby s technologií BEVTM (Burning Ethanol Vapors – hoření etanolových výparů), které poskytují maximální bezpečnost a komfort a jsou ideální i jako doplňkový zdroj tepla.

 

Jak fungují manuální bioethanolové krby?

Éra biokrbů začala právě manuálními krby. Abychom pochopili, jak fungují a proč nejsou nejlepší volbou, musíme vědět, jak jsou zkonstruovány. V manuálních biokrbech zapálíme povrch kapalného paliva (biolíh/bioetanol), které se nachází v otevřené nádrži. Teplota nekontrolovatelně stoupá a když překročí 80 °C, plamen je vysoký a nekontrolovatelný a je obtížné regulovat výšku plamene a hořícího biopaliva. Bioetanol začíná vřít a z krbu může šplouchat, příp. nepříjemně zapáchat. Vznikají tak škodlivé látky, protože oheň nemá dostatečný přístup ke kyslíku.

 

Jaké jsou nevýhody manuálních biokrbů?

Plnění paliva do nádrže i zapálení krbu se musí provádět manuálně, což je obrovské riziko a mohou nastat různá pochybení. Doplňování paliva není automatizované a tudíž nevíme, kolik paliva je v nádrži v daném okamžiku. Toto je jedna z nejnebezpečnějších situací – biopalivo musíte přidávat pomalu, protože může protéct a následně vést k požáru.

Kromě toho, pokud jsou v nádrži zbytky bioethanolu, plamen se stává prakticky neviditelným. Pokud se nevědomky rohodneme přidat palivo, krb může expodovat.

 

Jak jsou zkonstruovány manuální biokrby?

Jejich konstrukci lze přirovnat k palivovému žlabu. Je to jen otevřená nádrž bez pokročilých řešení. Manuální biokrby nemají senzory k ovládání celého procesu, takže nežádoucí účinky se dostaví hned. Kvůli nedostatku detektorů k regulaci teploty se etanol v nádrži začne vařit a celá komora i bezpečnostní sklo se velmi zahřejí. Když se stěny palivové nádrže přehřejí, horní deska se může deformovat. Absence snímačů rozlití je rovněž nebezpečná - při přesouvání manuálního biokrbu se palivo může rozlít a způsobit požár. Za žádných okolností byste naměli nechat hořící biokrb bez dozoru.

 

Jaké jsou výhody používání manuálních biokrbů?

Zdá se, že jedinými výhodami jsou jejich relativně nízká cena, jednoduchost instalace biokrbu, uspořádání a orientace biokrbu.

 

Co je to automatický ethanolový biokrb?

Moderním a bezpečným řešením jsou automatické bioethanolové krby s technologií BEVTM - hoření ethanolových výparů. Celý proces je automatizovaný. Krb odebírá z nádrže požadované množství paliva a čerpadlo jej přepravuje do spalovací komory. Bioethanol se pomalu zahřívá na teplotu, při které se mění na páru. Ta je rozložena po celé délce krbu a vzniká oheň.

Plamen je tvořen ethanolovou párou a oheň nepřichází do přímého kontaktu s kapalným palivem. Mikroprocesor komunikuje se senzory a je schopen reagovat, pokud se zjistí jakákoli abnormalita, např. rozlití paliva, zemětřesení atp. V případě nouze okamžitě zastaví požár. Uživatel bude o poruše informován zvukovým signálem a informacemi v aplikaci. Jsou ovládány zcela na dálku, a proto snižují riziko použití na nulu.

VIDEO

 

Produkují ethanolové krby oxid uhelnatý?

Neexistují žádné škodlivé látky, jako je oxid uhelnatý a jiné nečistoty. Automatický biokrb s technologií BEVTM zajišťuje bezpečný proces spalování, který je řízen elektronickými systémy. Produkty spalování jsou oxid uhličitý a vodní pára. Jejich množství lze přirovnat k množství ve vzduchu vydechovaném lidmi. Spalování je dokončeno, protože intenzita páry se měří zařízením. Oxid uhličitý a vodní pára produkovaná při spalování krbu se zcela absorbuje v procesu fotosyntézy rostlinami.

Jak naplnit nádrž biokrbu (s technologií BEV) biopalivem?

K naplnění automatického biokrbu technologií BEVTM se používá speciální čerpadlo. Když je nádrž naplněna na maximální kapacitu, ozve se signál a čerpadlo se zastaví. Tím se zabrání rozlití bioethanolu a jakémukoli selhání.

VIDEO

 

Jak zapnout automatický biokrb?

K zapnutí krbu používáme dálkové ovládání, mobilní aplikaci nebo systém inteligentní domácnosti (Smart Home Systém). Vyhneme se tak rizikům, se kterými se setkáváme u manuálních biokrbů – což lze přirovnat k vypálení plynového sporáku.

Jaké biopalivo používat?

Pro správné fungování biokrbů značky Planika doporučujeme používat certifikované palivo Fanola®. Palivo je na rostlinné bázi ethylalkoholu. Fanola® představuje obnovitelný zdroj energie a během hoření nevytváří kouř, zápach a nezanechává popel. Složení paliva Fanola® bylo navrženo v laboratořích firmy Planika a firma je také jeho jediným legálním producentem. Navíc tento produkt byl podroben sérii testů s důrazem na bezpečnost pro lidi a životní prostředí. Výsledky testů byly pozitivně ohodnoceny mezinárodními instituty pro certifikace, jako např.: PZH, CNBOP, OMNI-Test Laboratories Inc. Patentované složení paliva umožňuje naprosto čisté spalování. Čisté spalování bioalkoholu znamená, že během hoření se neuvolňují žádné škodlivé substance. Výsledkem hoření jsou: vodní pára a CO2 v množstvích blížících se těm, která jsou obsažena v dechu člověka. Čisté spalování znamená také, že palivo se spaluje bez kouře zápachu, a po dohoření nezůstávají žádné částečky jako například. popel. Vlastnosti, kterými se vyznačuje bioalkohol způsobily, že k hoření není zapotřebí komín ani žádné odvodové instalace. Díky formuli zpracované firmou Planika se oheň stal plnohodnotným bytovým doplňkem.

ZDROJ: www.planikafires.com

Používáním tohoto webu souhlasíte s pravidly pro ochranu osobních údajů a používáním cookies. Jak tento web nakládá s údaji a více o cookies naleznete na stráncecookies a podmínky používání.