Nejčastější otázky

Nejčastější otázky

Otázka 1: Jaký výkon vložky zvolit?

Odpověď 1: Výkon zařízení je třeba co nejlépe přizpůsobit tepelné potřebě objektu. Průměrná tepelná potřeba běžných domácností se dnes pohybuje na úrovni od cca 3 kW do cca 5 kW (nízkoenergetické domy), cca 12 kW (novostavba či rekonstruovaný dům s obyvatelnou plochou cca 180 m2). Tyto parametry jsou samozřejmě závislé na konstrukci samotné budovy. Přesnou tepelnou potřebu Vám sdělí Váš projektant, případně ji určí zkušený kamnář. 

Poddimenzování výkonu zařízení bude mít za následek nedosažení požadované tepelné pohody a s tím spojené přetěžování spotřebiče, což může vést k jeho poškození, resp. zničení. Přebytek výkonu bude mít mezi jiným za následek přetápění interiéru /tzv. tepelný diskomfort/ a s tím spojenou i vyšší spotřebu paliva.

 

Otázka 2: Já chci šetřit, proto si myslím, že stačí koupit levnou vložku, abych zbytečně nenavyšoval vstupní náklady. Vždyť za rozdíl si pak můžu koupit více paliva, nebo ne?

Odpověď 2: ​​Životnost kvalitního, technologicky vybaveného díla se může pohybovat na úrovni i více než 20 let. Proto je třeba náklady rozpočítat na přiměřenou dobu. V tomto případě dokáže i na první pohled dražší spotřebič být v konečném součtu mnohem levnější. Navíc komfort provozu, bezpečnost a samozřejmě i ekologie provozu jsou na mnohem vyšší úrovni. Modelový přepočet si můžete prohlédnout i na naší stránce v rubrice "Krbové vložky" u vložky Temporis nebo Taranis.

V tomto případě dvojnásob platí staré známé přísloví "Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci".

 

Otázka 3: Jak postupovat při výběru zařízení?

Odpověď 3: V první řadě doporučuji odpovědět si na otázku "Co očekávám od díla?". Již tato odpověď nám ukáže, kterým směrem se ubírat. Zda Vám jde hlavně o ekonomickou stránku, nebo výlučně o designovou záležitost, nebo jako nejčastěji o spojení obou. Pak je třeba zvážit stavebně-technické možnosti, tedy co je možné realizovat v daném místě. Dalším krokem by měl být výběr technologie (teplovzdušný, sálavý, kombinovaný, teplovodní projekt). Pak by měl přijít na řadu výběr zařízení - srdce, motoru díla. A konečně navržení designu, volba materiálů, technický přepočet samotná realizace. Jelikož jak je vidět, je to opravdu komplexní věc, doporučuji Vám navštívit odborníka, který s Vámi tyto záležitosti krok po kroku projde.

 

Otázka 4: Slyšel jsem, že postavit krb není žádný problém a zvládnu to i sám. Na internetu není problém najít návod. Co Vy na to?

Odpověď 4: Stavba krbu je vysoce odborná a speciální činnost, kterou by měl provádět výhradně odborník. Bohužel často se objevují názory, že na tom není nic těžkého. Osobně si myslím, že čím člověk víc o dané problematice ví, tím dříve vyhledá odborníka. Při stavbě je třeba provést množství specifických úkonů. Od vyhodnocení možností přes výběr spotřebiče, technologie, vytvoření designu, volbu materiálů, technický propočet až po odbornou montáž, která zajistí plnou funkčnost díla a samozřejmě i bezpečnost. Je třeba si připomenout, že tato zařízení pracují se skutečným ohněm, který jak se říká je dobrý sluha, ale zlý pán. Odborná montáž je proto zárukou bezpečnosti a funkčnosti projektu. Mnoho „samokrbařů“ se po realizaci trápí s různými problémy, které často přehlížejí, protože si nechtějí přiznat, že někde udělali chybu. Nezřídka se tato díla po zkušebním provozu stávají už jen nefunkčními monumenty a tedy nenávratnou investicí. Samozřejmě ne každý, kdo se považuje za krbaře je i odborník. Proto Vám doporučuji si před zadáním poptávky prověřit, zda oslovený člověk nebo firma splňují všechna kritéria pro skutečného odborníka.

 

Otázka 5: Teplovzdušné systémy jsou prý prašné, což lze vidět například na začerněných mřížkách. Určitě něco takového nechceme. Co nám poradíte?

Odpověď 5: Je to jakási neúplná, částečná pravda o tomto systému. Změna barvy kolem mřížky může mít několik důvodů. Jedním z nich může být nesprávné nadimenzování stavby, při němž se v rozvodech může vytvářet teplota vyšší, než je přípustné. To zapříčiňuje vypalování prachových částic a vznik žlutých, či hnědých fleků kolem mřížek. Dalším z důvodů může být i zakouření zapříčiněné nesprávným výběrem zařízení nebo jeho instalací, neodbornou montáží rozvodů, špatnou obsluhou zařízení apod. Kvalitní systém realizovaný odborníkem dokáže tyto faktory nejenom eliminovat, ale navíc může fungovat i jako domácí čistička vzduchu. U některých spotřebičů se ohřívaný vzduch průtokem kolem vložky dokáže na okamžik ohřát na úroveň nad 130°C. To způsobí, že mikroorganismy a prachové mikročástečky, které projdou tímto systémem, budou zničeny. Na výběr však máte i jiné technologie např. sálavé stavby, které nepodporují tvorbu proudění, případně teplovodní systémy.

 

Otázka 6: Známý mi říkal, že potřebuji 14 kW vložku. Jak je to s těmi výkony?

Odpověď 6: Lidé si často myslí, že čím vyšší výkon vložky, tím lépe, protože při stejné dávce paliva předá větší výkon. Uvádění vysokých výkonových úrovní vložek se stalo v poslední době dobrým marketingovým tahem. Výkon zařízení je ale třeba přizpůsobit tepelné potřebě objektu. Dovolím si Vám poukázat na pár faktů spojených s otázkou výkonu. Výkony vložek se uvádějí ve dvou úrovních

 - nominální výkon: to je průměr výkonu za dobu hoření nominální dávky, obvykle 1 hodina.

- maximální výkon: nejvyšší výkon dosažený v druhé třetině doby hoření nominální dávky.

Z toho vyplývá, že pro uživatele je podstatný výkon nominální. Nicméně výkon je kromě toho úzce spojen s účinností zařízení. To znamená, že vysoký výkon dokážu s přiměřenou dávkou dosáhnout i v obyčejném plechovém sudu. Jeho účinnost však bude velmi nízká a proto budou ztráty vysoké. Matematicky se to dá vyjádřit následovně: Pokud z 1 kg dřeva získáme výkon cca 4kW, pak na dosažení výkonu 14 kW potřebuji 3,5 kg dřeva za hodinu. To samozřejmě platí při účinnosti 100%. Pokud však má zařízení účinnost 50% (dosahují některé spotřebiče v reálných podmínkách) bude potřebných k získání výkonu 14 kW již 7 kg/hod. Špičkový spotřebič s reálnou účinností 80% bude potřebovat cca 4,4 kg/hod. Proto doporučuji navštívit odborníka, který Vám udělá propočet a navrhne vhodná zařízení pro Váš objekt.

 

Otázka 7: V čem se liší vložky, když nakonec ve všech hoří přece jen oheň?

Odpověď 7: Jednotlivá zařízení se samozřejmě liší nejen designem ale i technologií, kterou jsou vybaveny. Je velmi důležitá, protože právě tento faktor nejvíce rozhoduje o naší spokojenosti, komfortu provozu, ekonomičnosti, bezpečnosti a v neposlední řadě i ekologickém aspektu spotřebiče při jeho provozu. Jednotlivý renomovaní výrobci nabízejí různá technologická řešení, jak dosáhnout co nejpřijatelnější parametry svých produktů. Najdou se však i takoví výrobci, pro které je nejdůležitějším faktorem nízká cena.

 

Otázka 8: Jaký je Váš názor na teplovodní krbové vložky?

Odpověď 8: Filozofie krbu se vývojem společnosti posunula do polohy alternativního a při tom nezávislého zdroje tepla. Plnohodnotné teplovodní systémy mají určitě své opodstatnění v rámci řešení některých technických podmínek. Jejich velkou nevýhodou však je, že tyto systémy ztrácejí svou nezávislost, protože jejich provoz je závislý na dalších součástech systému (elektrická energie, čerpadla, sondy, ventily, samotný systém rozvodu, ochlazovací soustava s přívodem a odtokem vody, zásobníky apod.) Při selhání některého z komponentů se stávají nepoužitelné. Také instalace a tedy vstupní náklady jsou samozřejmě vzhledem ke složitosti systému značně vyšší než u teplovzdušných systémů. V neposlední řadě je třeba počítat také s vyššími provozními náklady (možná až trojnásobná spotřeba dřeva), náročnější údržba a servis, menší životnost celého systému. Myslím si proto, že instalaci takového systému je třeba důkladně zvážit. V dnešní době jsou již na trhu dostupné i zařízení, která dokáží spojit výhody horkovzdušných a teplovodních systémů.

 

Otázka 9: Jak je to s přívodem vzduchu z exteriéru?

Odpověď 9: Přívod vzduch z exteriéru je zajímavá volba. Takový spotřebič při provozu nebude odsávat z interiéru vzduch, který dýcháme. Důležité však je, aby spotřebič vybaven touto technologií splňoval i požadavek těsnosti! To znamená, že po připojení přívodu vzduchu z exteriéru pomocí speciální příruby již nebude vložka nasávat žádný vzduch zevnitř (např. kolem dvířek, skla apod.). V opačném případě tento systém nebude plnohodnotný. U produktů SUPRA tento požadavek splňují všechny spotřebiče označené zkratkou "in air".

 

Otázka 10: Musím používat pouze suché tvrdé dřevo?

Odpověď 10: Odpověď zní v každém případě ano! Vzhledem ke konstrukci a technologii spotřebičů v této oblasti je volba paliva velmi důležitá. Doporučuje se používat tvrdé suché dřevo s vlhkostí do 20%. Tuto vlhkost dřevo dosáhne po cca dvouletém sušení ve větraném suchém prostoru. V případě použití nesprávného paliva se vystavujeme riziku vzniku nežádoucích následků (zvýšené riziko zanesení komína, změna technických parametrů zařízení, špinavé sklo, poškození spotřebiče apod.). Jako náhradní palivo doporučuji použít dřevěné lisované brikety. Pro úplnost dodávám i následující fakt. U dřeva s vlhkostí do 20% dokážeme z 1 kg získat cca 4 kWh energie. U dřeva s vlhkostí 60% jsou to z 1 kg cca 2 kWh. Zbytek energie se využije na vysušení dřeva ve spotřebiči.

 

Otázka 11: Kouři mi vložka. Co s tím?

Odpověď 11: Zakouření do prostoru je asi nejčastějším problémem vyskytujícím se v praxi. V první řadě je třeba si uvědomit, že za odtah spalin není odpovědná krbová vložka, ale komínový systém, na který je napojena. Příčin vzniku tohoto jevu může být několik. I když si to málokdo připustí, ve většině případů je na vině nesprávná obsluha spotřebiče. Je velmi důležité řídit se doporučeními výrobce uvedenými v návodu k obsluze. Platí to zejména o procesu přikládání paliva. Zde se ukázalo, že v této fázi dochází k nejčastějšímu porušení pravidel provozu. U vložek, které nejsou konstruovány pro provoz s otevřenými dvířky, se nesmí tyto otevírat, pokud ve vložce hoří plameny. Palivo přikládáme vždy, až když se na roštu resp. na dně nachází už jen žhavé uhlíky. Neméně důležitým faktorem je sladění komínového systému s vložkou. Pokud možno doporučuji vybírat komín k vložce a ne naopak. V případě, že již komín máte, každopádně je třeba poradit se s odborníkem o tom, který spotřebič je do něj možné napojit. Nesprávná funkce komínového systému může mít několik příčin. Pokud máte podezření na tento problém, doporučuji kontaktovat odborníka. V neposlední řadě jsou často porušována doporučení o vhodnosti paliva. O tomto se více dočtete v předchozí otázce.

 

Otázka 12: U vložek na Vaší stránce jsem nenašel údaje o účinnosti. Proč?

Odpověď 12: Správný postřeh. Tyto údaje se v poslední době staly velmi oblíbenou (a často bohužel i zneužívanou) marketingovou praktikou. Za vše mluví parametry uváděné u produktů některých výrobců, kde jsou vysoké hodnoty účinnosti uváděny v širokém výkonovém spektru a při stejné dávce paliva (např. účinnost 85% při regulovaném výkonu 6 - 18kW a dávce paliva 3,5 kg). Takové údaje nejsou úplné a často mohou být pro klienta zavádějící. Uvedené tři parametry spolu totiž úzce souvisejí (dávka paliva, výkon, účinnost) a změna jednoho z nich obvykle vyvolá i změnu jiného. Produkt s takovými parametry, dovolím si tvrdit, neexistuje. Je samozřejmě nemožné, aby si samotný klient v praxi ověřil správnost prezentovaných údajů. Výrobce zařízení SUPRA patří mezi evropské lídry v rámci technologií, a zároveň vyvíjí své spotřebičů tak, aby splňovaly i nejpřísnější normy. Také Vám jako jeden z mála výrobců garantuje, že jakýkoliv spotřebič SUPRA zakoupený kdekoli na světě dosáhne parametry uvedené v jeho technickém listu/v návodu. To znamená, že výrobky jsou testovány a certifikovány bez následujících, dodatečných úprav či změn před uvedením do prodeje a údaje se klientovi nepodávají zkreslené. Výrobce SUPRA garantuje účinnost svých zařízení v rozmezí minimálně nad 70% až do 85%. Pro úplnost je třeba dodat, že tento údaj hovoří o tom, jaká část z vloženého paliva se zpracuje (spálí) a jaká část zůstane nevyužita ve formě emisí nebo popela. Neříká nic o tom, kolik tepla zůstane v interiéru a kolik „vyletí“ ven komínem! Co je však důležitější, velká část uživatelů SUPRA Vám i bez měření a testů potvrdí, že v praxi spotřebiče SUPRA „ topí“ opravdu mnohem lépe, než jiné produkty a navíc s výrazně nižší spotřebou.

 

Otázka 13: V čem jsou vložky SUPRA podle Vás výjimečné ve srovnání s jinými?

Odpověď 13: Velmi dobrá otázka. V první řadě je třeba říci, že výrobce SUPRA v rámci své více než 135 leté historie věnoval a věnuje vývoji svých produktů velkou pozornost. První patentovanou klasickou uzavřenou krbovou vložku uvedl na trh již v 70 tých letech minulého století! Mezitím se prostřednictvím svých patentovaných technologií stal lídrem v oblasti technologie krbových systémů a jako jeden z prvních nabízí již přes dva roky i zařízení, která splňují zpřísněné emisní normy platné od roku 2015! V současnosti ve vývojových kancelářích pracuje kolem 20 špičkových inženýrů. Supra jako jediný výrobce před uvedením nového produktu na trh testuje zařízení při 90 denním non-stop zátěžovém testu. Při něm se spotřebiče dostávají až na hranici svých konstrukčních možností. Takový test se pak průběžně opakuje, aby byla zaručena kontrola a kvalita výrobků. Nejdůležitějším faktorem však je, že zařízení SUPRA jsou navrhovány zevnitř ven, kde nejpodstatnější je technologie. To, že značka SUPRA je ve světě synonymem kvality a prestiže hovoří i fakt, že tyto výrobky jsou žádané i známými osobnostmi či organizacemi jako např. herec Alain Delon, španělský královský palác, japonský císaři Hirohito a Akihito, ruský prezident a jiní. Za zmínku určitě stojí i americký Bílý dům, kde z několika desítek krbů je jako jediný z Evropy právě krb vyrobený firmou SUPRA.

 

Otázka 14: Někteří výrobci nabízejí vložky s hořením až 12 hodin. Máte něco takového v nabídce i Vy?

Odpověď 14: Zde je třeba uvést věci na správnou míru. Je mnoho způsobů jak zaujmout zákazníka. Někdy možná i ne zcela přesným pojmem. Z fyzikálního hlediska je dřevo při plném přísunu vzduchu schopno hořet viditelným plamenem asi 1 hodinu a 15 minut. Pomocí kvalitní technologie, kdy dokážeme přesně řídit přívod vzduchu, je možné částečně tento interval prodloužit. Tehdy se nespaluje celá dávka najednou, ale postupně. V každém případě je více méně téměř nereálné překročit limit necelé 2 hodiny viditelného plamene bez přiložení. Existují však zařízení, která svou konstrukcí umožňují udržet v topeništi žár i několik hodin a tím po celou tuto dobu předávat určitý výkon (vytápět). Tato schopnost se testuje na základě normy EN 13229 pro krbové vložky a vestavěné spotřebiče na vytápění. Takové spotřebiče u SUPRY označujeme pojmem „Maximální autonomie“ (schopnost spotřebiče udržet žár po dobu min. 10 hodin). K dosažení tohoto efektu má ale zásadní vliv několik důležitých faktorů. Jsou jimi kvalita a druh paliva, stav a parametry komínového systému a samozřejmě způsob obsluhy a provozu zařízení.

Používáním tohoto webu souhlasíte s pravidly pro ochranu osobních údajů a používáním cookies. Jak tento web nakládá s údaji a více o cookies naleznete na stráncecookies a podmínky používání.