Regulátor tahu

Regulátor tahu

Kutzner + Weber GmbH

Inovace - Životní prostředí - Lidé

 

 

S našimi produkty pro energetiku a techniku ​​spalování pomáháme našim zákazníkům dosáhnout toho, aby jejich systém byl bezpečný, energeticky úsporný a komfortní. Požadavky na udržitelnost životního prostředí, nákladové efektivnosti a funkčnosti se neustále mění a my se snažíme tyto výzvy naplňovat. To je cílem naší společnosti.

Inovacím se věnujeme již 80 let. V oblasti vědy a výzkumu spolupracujeme s předními partnery v této problematice. Kutzner + Weber produkty velkého formátu a koncepty orientované na řešení problémů dělají dojem na zákazníky po celém světě. "Dobrou hodnotu" chápeme jako standard pro naše komponenty a proto se soustředíme na kvalitu, výkonnost a trvanlivost. Objevte nové možnosti s širokým rozsahem služeb pro Vás v našem ceníku. Zde najdete trendová řešení, jako inovativní komínový ventilátor DIAJEKT, první regulátor tahu pro exteriérové ​​použití, motorem poháněné dvojité klapky nebo nové syntetické tlumiče.

Nechte se inspirovat!

 

Rolf Wagenfeld

ředitel Kutzner + Weber GmbH

 

Proč použít regulátor tahu?

Dimenzování spalinového systému a komínů závisí na připojených zařízení. Přesto výsledná účinnost spalovacího systému podléhá přirozenému kolísání teploty, změnám ročních období a počasí. Proto, aby byl garantován bezpečný provoz, jsou spalovací systémy navrženy na předpokládanou venkovní teplotu 15 ° C (dle EN 13384). Během topné sezóny, když je systém nejvíce využit, nepříznivý pokles teploty může způsobit nadměrný podtlak (tah) v systému. Výsledkem je nehospodárné spalování. Snižuje se účinnost a zvyšuje se spotřeba paliva. Regulátor tahu omezí podtlak (tah) na hodnotu, jež je pro zařízení nejvhodnější.

 

Tlak vzduchu

Tlak vzduchu v libovolném místě zemské atmosféry nazýváme hydrostatický tlak vzduchu. Tento tlak se rovná váze vzdušného sloupce nad zemským povrchem nebo objektem, který na něm stojí. Tlak vzduchu přímo ovlivňuje podtlak (tah) v komíně. Čím nižší je tlak vzduchu, tím vyšší je tah v komíně. Tlak vzduchu závisí na místě (např. V horách je nižší než v blízkosti moře), času, počasí a ročním období (v létě je vyšší, než v zimě). To znamená, že rozdíl tlaku vzduchu mezi dnem v dubnu s ošklivým počasím a dnem v září počasím s pěkným může být až 90 hPa..

 

Řešení

Regulátory tahu, také nazývané jako zařízení sekundárního vzduchu v DIN 4795, jsou mechanické nebo motorem poháněné komponenty, které vytvářejí stabilní podmínky podtlaku v systému spalin. Jakmile tah v komíně překročí optimální hodnotu, klapka regulátoru tahu se otevře a dodá další vzduch do systému, čímž omezí podtlak (tah). Jakmile je dosažena nastavená hodnota, klapka se opět uzavře. Tento proces je jednoduchý a efektivní a zajišťuje stabilní spalování s měřitelnými úsporami energie. Investice do regulátoru tahu se vrátí za krátký čas a nabízí snadné možnosti jak ušetřit na vytápění jak v soukromí, tak i v průmyslu. Další důvod instalace regulátoru tahu je, že stabilní spalování snižuje emise znečišťujících látek.

 

Doporučení pro montáž regulátorů tahu

Zařízení sekundárního vzduchu by mělo být obecně umístěno pouze ve stejné místnosti jako krb, nebo v sousedních místnostech, které dodávají spalovací vzduch pro krb. V systému několika krbů musí být zařízení sekundárního vzduchu nainstalováno pouze, pokud jsou všechny krby v jedné místnosti. Důvod proč musí být zařízení sekundárního vzduchu umístěny ve stejné místnosti jako krb, je zajištění řádného fungování (stejné tlakové podmínky pro krb a zařízení sekundárního vzduchu) a požární bezpečnosti. Jediná výjimka se týká plynových krbů s hořáky se zapalováním bez ventilátoru a tam, kde nominální vytápěcí schopnost na společném komíně není větší, než 30kW.

 

Při výběru místa montáže je třeba vzít v úvahu, že regulátory tahu musí být umístěny v oblasti "nulového bodu" spalovacího systému. V průběhu běžného používání krbu nesmí být na tomto místě žádný přetlak. Při instalaci na komínové napojení je třeba instalovat regulátor za tlumič spalin nebo za ohyb (např. koleno). Pokud je regulátor tahu nainstalován na veřejném místě, zakryjte ho prosím mřížkou, aby se předešlo k neoprávněnému nastavení. Zařízení sekundárního vzduchu ve svislé části spalovacího systému, která jsou připojena na zařízení na tuhá paliva, musí být umístěna min. 40 cm nad podstavcem. Podle DIN 18160-1 je přípustné nainstalovat regulátor tahu v komínovém napojení pro spotřebiče na tuhá paliva.

 

      

 

Regulátory tahu pro společné komíny

V jednotlivých případech, a se souhlasem místního stavebního úřadu je možné nainstalovat jeden regulátor tahu v komíně např. ve sklepě, na který je napojeno několik plynových spotřebičů (ne turbo), aby se zabránilo nadměrným ztrátám nebo i kvůli ventilaci. To vyžaduje přibližně stejné tlakové podmínky mezi místnostmi, kde jsou umístěny krby a regulátor tahu. To se předpokládá, pokud jsou místnosti na stejné klimatické straně a se stejným přísunem vzduchu. Regulátor tahu by nikdy neměl být nainstalován v místnostech se vzduchovým zařízením (např. sušička) nebo schodištěm.

   

 

Komínový odtahový ventilátor - DIA JEKT

Optimální podmínky pro tah Vašeho komína

Výhody:

  • Řeší problémy v systému odvodu spalin
  • Zajišťuje bezpečný tah za nepříznivých povětrnostních podmínek
  • Zajišťuje bezpečný provoz systémů odvodu spalin s neefektivním rozměrem
  • zvyšuje provozní bezpečnost
  • Optimalizuje spalování v krbu
  • Může být ovládán různými řídícími moduly
  • Speciální design zajišťuje volný odtah spalin v době mimo provoz
  • Elektrické součásti nejsou v kontaktu s agresivními a horkými spalinami
  • Komínový ventilátor má nízké nároky na údržbu
  • Když je přirozený tah komína dostatečný, může být bez rizik poškození ventilátor vypnutý, čímž šetří energii

 

Ovládání CFC 10

Plně automatické ovládání pro maximální komfort při provozu komínového ventilátoru. Zvláště vhodné pro větší spalovacích zařízení. CFC 10 řídí a monitoruje nastavený tlak v systému spalin a zajišťuje bezpečný provoz spalovacího zařízení. Ovládání má vstupní a výstupní body pro dvě kotelny. Požadovaný signál kotelny je používán automaticky jako startovní signál. Případně může být nastavena jako startovní signál použita i přednastavená teplota. Je možné řídit komínové ventilátory s výkonem až do 0.60kW (3A). Automatické nulové vyvážení hodnoty rozdílu snímače CFC 10 zajišťuje vyšší bezpečnost a přesnost ovládání.

 

Přejít na produkt:

Regulátory komínového tahu

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s pravidly pro ochranu osobních údajů a používáním cookies. Jak tento web nakládá s údaji a více o cookies naleznete na stráncecookies a podmínky používání.