Planika - inteligentní oheň

Planika - inteligentní oheň

Technologie a možnosti

 

Základní biokrby se starší technologií jsou v podstatě převážně kovové nádrže tzv. hořáky naplněné tekutým lihem, kde po manuálním zapálení hoří na jeho povrchu výpary. Problémem však je, že u takovéhoto typu hořáku, není možné spolehlivě kontrolovat proces spalování, koncentraci odpařovaných plynů a kyslíku. Oheň je také v přímém kontaktu s palivem, což v případě převrhnutí či obsluhy představuje zvýšené riziko. U některých typů se mezi palivo a oheň konstrukčně vkládá speciální nasákavá látka, která má zabezpečit lepší hoření výparů resp. je oddělit od paliva samotného. Ale takovéto základní produkty je vhodnější používat spíše v exteriérech. Nejvhodnějším a nejideálnějším řešením pro použití biokrbů v interiérech jsou elektricky ovládané biokrby. V tomto případě se palivo nedostává do kontaktu s ohněm, ale hoří výlučně pouze výpary, které jsou na spalovací rampu kontrolovaně vedené z výparníku. Hlavně je celý proces sledovaný soustavou senzorů, které mimo jiné po celou dobu analyzují kvalitu spalování, emise a například i správnou polohu zařízení. Bezpečnost takovýchto biokrbů je tak vysoká, že některé mají i certifikát s možností instalace na jachty či lodě. Obrovskou výhodou těchto sofistikovaných zařízení je také jejich komfortní obsluha. Pro zapálení, zhasnutí či nastavení velikosti plamene postačí dálkový ovladač, případně zadání pokynu ze smartphonu nebo tabletu. Ten zároveň slouží i jako kontrolní a informační panel, díky kterému máte množství paliva v krbu i výšku plamene vždy plně pod kontrolou.

Elektronické biokrby s externí nádrží umí na jedno doplnění hořet až 30 hodin. Samozřejmostí je možná regulace výkonu, možnost kontrolovaného zastavení a spuštění v kterémkoli okamžiku prostřednictvím internetu i na dálku. Tato výhoda je často oceňována i v hotelích či restauracích, kde je s obsluhou krbů vždy problém. V porovnání se základním biokrbem, kde se výška plamene reguluje posunem klapky, takže prakticky rozevřením či zúžením ohniště, se výkon elektronického biokrbu ovládá regulací produkce výparů vedených na spalovací rampu. Výsledkem takové komfortnější regulace je nejen zajištění vyšší kvality spalování a tím také krásný zlatožlutý plamen, ale i pohodlná obsluha a bezpečnost.

 

Biokrb oproti klasickému krbu

 

Téma biokrbů je nyní na trhu čím dál častější, jak mezi odbornou, tak i mezi laickou veřejností. Jejich výhody a nevýhody rozdělují lidi na dva tábory. Často jsou porovnávané s klasickými krby na dřevo. Častými argumenty proti biokrbům jsou zápach, neekonomické užívání či nekomfortní obsluha. Otázkou tedy je, proč právě sáhnout po alternativě jako je biokrb?

Je všeobecně známe a přirozené, že klasické krby na dřevo potřebují kromě jiného pro možnost užívání komín. V mnohých případech však umístění komína v domě či bytě není možné, tak právě proto je volba biokrbu jediným možným řešením, jak dostat pravý oheň do interiéru. Jsou ale i jiné důvody proč uvažovat o biokrbu. I při stavbě nového domu či bytu, kde má krb plnit pouze ,,designový“ efekt, a vytápění je řešené jiným způsobem, můžete vynecháním nutnosti stavění komína ušetřit nemalé finanční prostředky. I celková instalace biokrbu je v porovnání s klasickým krbem mnohem jednodušší a rychlejší, což v konečném důsledku představuje také jistou úsporu investic.

Po biokrbu sáhnou také velmi rádi lidé, kteří nejsou z různých důvodů zastánci klasického paliva - dřeva. Ať jde o otázku dostupnosti kvalitního dřeva, jeho přípravy, skladování náročného na prostor, manipulaci s ním v domácnosti a podobně. I v tomto pohledu je volba biokrbu jednoznačnou výhodou. Vzhledem k velikostem svých nádrží, umí biokrby bez obsluhy bez problémů hořet nepřetržitě i několik hodin, ty nejlepší klidně i 30hodin.

Dalším argumentem v prospěch biokrbů může být i inovativní přístup k designovým řešením. To potěší především interiérové architekty, protože se jim do rukou dostávají prakticky neomezené možnosti, jak ukázat své originální nápady. Umístění biokrbů je možné často i na místech, kde by klasické krby vůbec nepřipadali v úvahu. Na trhu jsou i možnosti různých volně přenosných typů, které lze umístit právě tam, kde se právě rozhodnete být.

Častou otázkou je také ekonomika užívání biokrbů v porovnání s klasickými krby na dřevo. Na trhu je dostupné palivo bioalkohol od různých výrobců v různých cenových kategoriích. V každém případě platí, že pro užívání v interiérech je nejdůležitější jeho kvalita

 

Něco navíc

 

V poslední době jsou některé typy biokrbů používané i pro přestavbu či úpravu klasických otevřených krbů, kde klienti již nechtějí v původním krbu topit dřevem a pečovat dle nových norem o komín, ale nechtějí obestavbu komína bourat a ohně se úplně vzdát. V tomto případě existují biokrby,které lze vložit do stávajícího krbu, které věrohodně simulují typický hořící krb. A rázem se dříve nepoužívaný krb stává středobodem pozornosti rodiny i návštěv.

 

Biokrby a vytápění?

 

Zanedbatelné nejsou ani výkonové parametry biokrbů. Například biokrb s délkou hořáku 1000mm dokáže odevzdávat v průměru kolem 7kW/h. Samozřejmě nelze považovat biokrb za hlavní zdroj vytápění a nahrazovat jím kvalitní krby či krbové vložky, nebo jiné vytápěcí systém, ale výkon biokrbů určitě bohatě postačuje k temperování hlavních místností domu v podvečer či v mnohých případech uživatelům splňují hlavně požadavky skutečného tepla ze skutečného ohně pro atmosféru domácnosti na chvíli s návštěvou, při rodinných setkáních, při večeři nebo místo televize.

 

Alternativy?

 

Samozřejmě i k biokrbům najdete na trhu další alternativy, jako jsou plynové či elektrické krby, případně parní zařízení, která v kombinaci se správným osvětlením imitují hru plamenů. Například parní zařízení slouží skutečně pouze jen na vytvoření efektu ohně, a to bez toho, že by jakkoli prostor vytápěly. Elektrické krby jsou v podstatě obdobou elektrických ohřívačů s optickým efektem ohně, nebo jsou takové, které jsou pouhým optickým efektem bez vyhřívání. V těchto případech se ale nejedná o klasický oheň. Podobně jako u klasických krbů na dřevo je to i v porovnání s plynovými krby. U plynových krbů a elektricky ovládaných biokrbů lze počítat s porovnatelným komfortem. Je ale nutné myslet na to, že plynové krby potřebují navíc plynovou přípojku, komín a pravidelné revizní kontroly.

 

Nezapomeňte na větrání

 

Biokrb rovná se zápach? Vyspělá technologie bezkontaktního spalování výparů v kombinaci s kvalitním palivem, dokáže i tento nežádoucí efekt výrazně eliminovat. Samozřejmě tím, že se jedná o tzv. bezkomínové systémy, je třeba zajistit přívod čerstvého vzduchu. Frekvence větrání, či přísunu čerstvého vzduchu hlavně závisí na vhodně použitém hořáku do konkrétních prostor. Na nutnost větrání mají vliv například faktory jako, velikost zvoleného ohniště, vyspělost technologie spalování, velikost a výška místnosti, ale hlavně i kvalita paliva. Absence komína ale na druhou stranu také způsobí, že 100% vyrobeného tepla zůstává přímo v místnosti, což v žádném případě neplatí pro klasické či plynové krby, kde část tepla vždy uniká komínem ven. Proto z větrání interiéru a případných drobných ztrát nemusíte mít přehnané obavy. Ideální v tomto případě je samozřejmě, pokud je budova vybavená tzv. nuceným větráním nebo rekuperací. Takový systém zabezpečí, že úniky tepla jsou minimální a větrání dostatečné, ale nutností to při správně zvoleném hořáku opravdu není.

 

 

 

 

Vhodné i pro nízkoenergetické či pasivní domy i alergiky

 

Při dnešní snaze investorů o nízkonákladové bydlení se už pomalu standardem stávají nízkoenergetické až pasívní domy. Blízká budoucnost a připravovaná evropská legislativa hovoří dokonce už o nulových domech. V takových domech se samozřejmě žádají zařízení s přímým výkonem. Výzvou je pro projektanty i samotný komín jako zdroj možných netěsností. Právě i v takovýchto případech přichází pro vyznavače ohně na scénu kvalitní elektronické biokrby s plynulou regulací výkonu a špičkovým spalováním. V takovýchto domech je již větrání pomocí rekuperace pravidlem. Bezprašný provoz biokrbů také potěší nejednu hospodyňku nebo alergika.

 

Ceny a provozní náklady

 

Jak už bylo zmíněno, biokrby by neměly být vnímány jako plná náhrada například za krb na dřevo, nebo jiné hlavní zdroje vytápění hlavně co se nákladů na provoz týká.

Pokud ale vezmeme v úvahu vstupní náklady na kvalitní krb na dřevo a komín a na kvalitní biokrb, tak s biokrbem ušetříte. Hlavně pokud chcete krb na dřevo používat jen jako doplňkový zdroj tepla, tak v mnohých případech nakonec uživatelé tak velké teplo, jaké běžné krby dávají, nepotřebují, tak v něm nakonec raději netopí. Pak jsou vstupní náklady zbytečné. Kvalitní biokrb s elektronickým řízením vám dodá teplo kdykoli a klidně jen na pouhou půlhodinku, bez náročné obsluhy, přípravy a ostatních kroků, které je třeba dělat před zatápěním a při topení v běžném krbu, a i u kvalitních biokrbů je mnohem nižší spotřeba bioalkoholu než u biokrbů, kde hoří přímo hladina lihu. Pořizovací ceny základních hořáků pro použití v interiérů i exteriéru se pohybují přibližně od 7.000,-Kč, ale i kvalitní elektronické biokrby se pohybují od cca 50.000,-Kč. Samozřejmě pro koho je nejkvalitnější spalování na prvním místě a váží si možnosti luxusní a jednoduché obsluhy biokrbu, pak je třeba počítat s více jak jednou tak vysokou částkou. Spotřeba paliva závisí na velikosti hořáku a u elektronických biokrbů od nastavené výšky plamene. Průměrně se ale při délce hořáku 500mm může spotřeba pohybovat od cca 0,5l/hod. při ceně paliva cca od 70,-Kč/l.

U exteriérových biokrbů lze počítat s nižší spotřebou.

 

Na závěr

 

Biokrby jsou tu a našli si již mnoho příznivců. Počáteční technologie bohužel svými ,,mouchami“ znechutili nejednoho fanouška ohně, ale naštěstí jde vývoj v tomto segmentu trhu nezadržitelně kupředu a dnes už na trhu najdeme i velmi kvalitní zařízení, která se s neduhami prvních generací dokázali bez problémů vyrovnat a ukazují, že to jde i jinak. Bezzápachové biokrby se stávají luxusním výrobkem, který boří veškeré mýty. Hlavně jsou biokrby perfektním nástrojem jak pro nádherné efektní rekonstrukce stávajících budov a bytů, tak pro nový styl nízkoenergetických a pasivních domů, nebo v jednodušších variantách krásným a milým doplňkem pro kteroukoli domácnost, terasu, bazén či zahradu.

 

Používáním tohoto webu souhlasíte s pravidly pro ochranu osobních údajů a používáním cookies. Jak tento web nakládá s údaji a více o cookies naleznete na stráncecookies a podmínky používání.